Wydrukuj artykuł

5 mln dla Powiatu Wołowskiego

Piątek, 26 czerwiec 2020

Na wniosek Starosty Wołowskiego Janusza Dziarskiego, Powiat Wołowski otrzymał kolejne środki finansowe w wysokości 5 mln zł z przeznaczeniem na Fundusz Pracy. Łączna kwota, którą pozyskał Powiat Wołowski przekroczyła już 18 mln zł.

Przekazany kapitał przeznaczany jest na:

Udzielenie pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, szczegóły oraz wnioski dostępne są na www.wolow.praca.gov.pl.

Ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.

Ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy.

Ubiegania się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Obsługą dofinansowań zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie.