Wydrukuj artykuł

Zapraszamy na szkolenie

Czwartek, 31 październik 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich" wraz ze Stowarzyszeniem PROPAGO prowadzącym Centrum Aktywności Lokalnej - Stacja Brzeg Dolny zaprasza na szkolenie dotyczące projektów grantowych zakładających "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" w ramach przedsięwzięcia MARKA "KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH".


Konkurs jest skierowany do rękodzielników, mieszkańców obszaru LGD, rolników, organizacji pozarządowych, zagród edukacyjnych, ekomuzeów, którzy chcą szkolić się, promować rękodzieło, rozwijać ofertę edukacyjną, kreować produkty lokalne, sieciować je, szukać nowych aktywności w zakresie Marki "Krainy Łęgów Odrzańskich".

SZKOLENIE odbędzie się 5 listopada - wtorek, o godz.12:00 w Centrum Aktywności Obywatelskiej  – Stacja Brzeg Dolny  (Dworzec PKP w Brzegu Dolnym - parter)

 

Link do informacji o naborze wniosków w konkursie grantowym w ramach Przedsięwzięcia MARKA "KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH":

https://www.lgdodra.pl/nabor-12-2019-2/