Wydrukuj artykuł

Odstrzał redukcyjny dzików

Piątek, 12 czerwiec 2020

Starosta Wołowski informuje, że na terenie ogrodów działkowych w Wołowie w dniach począwszy od 12.06.2020 r. do maksymalnie 31.10.2020 r. zostanie przeprowadzony odstrzał redukcyjny dzików w ilości 7 szt. Odstrzał przeprowadzą myśliwi z Koła Łowieckiego ROKITA w Brzegu Dolnym.


Podstawą powyższego działania jest Decyzja nr 69/2020 Starosty Wołowskiego z dnia 04.06.2020 r. Warunki Decyzji zostały uzgodnione z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo łowieckie.

 

Orientacyjny zasięg terenu, na którym dokonywany będzie odstrzał wskazano na szkicu sytuacyjnym, przy założeniu zachowania odległości 150 m od zabudowań mieszkalnych.

W związku z powyższym proszę mieszkańców o zachowanie ostrożności i w miarę możliwości nie przebywanie na terenie ogrodów działkowych w porze nocnej.

Informacja o zakończeniu odstrzału zostanie przekazana Zarządowi PZD ROD „Żywioł” oraz będzie zamieszczona na stronach internetowych Powiatu Wołowskiego.