Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Piątek, 04 maja 2018
Zarząd Powiatu Wołowskiego zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 50 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej. Wykaz...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 02 maja 2018
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji: Ø rodziny zastępczej niezawodowej, Ø rodziny zastępczej zawodowej, Ø rodziny zawodowej specjalistycznej, Ø rodzinnego domu dziecka dla...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 27 kwietnia 2018
Starosta Wołowski Maciej Nejman gościł Marcina Sokołowskiego, dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu. Powiat Wołowski w ostatnim czasie finansował inwestycje z udziałem dofinansowania PFRON na usuwanie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 23 kwietnia 2018
W ramach Programu Erasmus + „Mobilność kadry nauczycielskiej” nauczycielki z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie wyjechały w terminie od 7 do 14 kwietnia 2018r do Portugalii, aby w wielokulturowej grupie szkoleniowej zdobywać wiedzę i umiejętności...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 17 kwietnia 2018
12 kwietnia w Miękini odbyło się spotkanie, podczas którego omówiony został projekt wykonania tunelu pod nasypem kolejowym w ciągu budowanej obwodnicy Miękini będącej łącznikiem między mostem na rzece Odrze w Brzegu Dolnym a drogą krajową nr 94 w miejscowości Błonie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 17 kwietnia 2018
Starostwo Powiatowe w Wołowie odwiedzili najmłodsi mieszkańcy - przedszkolaki z Przedszkola "Słoneczko" w Wołowie. Po wysłuchaniu ciekawostek o historii zamku i pokolorowaniu rysunków przedstawiających Zamek Piastowski, dzieci odwiedziły gabinet wicestarosty Władysława...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Krzydlina
Piątek, 16 marca 2018
Starosta Wołowski posiada na sprzedaż w bardzo atrakcyjnej cenie nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalno-gospodarczym oraz budynkami gospodarczymi, zlokalizowaną w Krzydlinie Małej, gm. Wołów.   Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, położona...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 10 kwietnia 2018
Zarząd Powiatu Wołowskiego w związku z ogłoszonym w dniu 10 kwietnia 2018 r. otwartym konkursem ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 10 kwietnia 2018
Zarząd Powiatu Wołowskiego, na podstawie art. 32 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 10 kwietnia 2018
Zostały zakończone prace przy wykonaniu progów wibracyjnych na drodze powiatowej nr 1289D, ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Wołowie. Progi zostały umiejscowione przy dojeździe do przejścia dla pieszych oznakowanego znakami D-6 i pasami P-10. Efekt powstający po najechaniu na...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 06 kwietnia 2018
Powiat jako właściciel nieruchomości sąsiadujących z obecnie budowaną ścieżką rowerową do Mojęcic przy ul. Zaułek Zielony w Wołowie, wykonuje prace porządkowe terenu o łącznej powierzchni 1.8816 ha.   Prace mają związek z planowaną sprzedażą tych nieruchomości...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 05 kwietnia 2018
Każdy nauczyciel rozpoczynając swoją ścieżkę kariery zawodowej w tym zawodzie jest świadomy, iż ukończone studia nie będą ostatnim etapem procesu nauczania, a wprost przeciwnie, to dopiero po studiach zaczyna się nasze kształcenie praktyczne. Musimy nadążać za zmianami...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 03 kwietnia 2018
Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą z dnia 22 marca przyjął uchwałę dzięki której Powiat Wołowski otrzymał dotację na remont drogi w miejscowości Wrzosy. Na pomoc finansową w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 29 marca 2018
Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie wykonuje prace związane z oczyszczaniem pasów drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich przyczyniając się do poprawy środowiska w naszym powiecie.    
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 29 marca 2018
Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 340 w m. Boraszyn, zamontował urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci żółtych separatorów drogowych.   Nowe separatory wraz z wcześniej zamontowanymi elementami odblaskowymi...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 29 marca 2018
Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie zlecił wykonanie cięć technicznych oraz zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie powiatu wołowskiego. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu cięć technicznych...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 29 marca 2018
28 marca w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie odbyła się konferencja z udziałem profesora Stanisława Nicieji. Głównym tematem spotkania był, dziesiąty już tom cyklu „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych”. Wszystkie książki wiodą nas ...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 28 marca 2018
Przypominamy, że zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.) od 20 maja 2016r. działają nowe przepisy o stowarzyszeniach zwykłych. Ich elementem jest również ujednolicona ewidencja prowadzona przez...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 28 marca 2018
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie poszukuje specjalisty do  przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. 2. Forma zatrudnienia- umowa cywilno- prawna. Przedmiotem  umowy jest realizacja przez Zleceniobiorcę programu korekcyjno...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 28 marca 2018
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie informuje, iż otrzymało dotację na wykonanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Obecnie trwa nabór uczestników...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 23 marca 2018
Dziś w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie przedstawiciele Przedsiębiorstwa Aparatury Spawalniczej ASPA (największy producent zgrzewarek do metalu w Polsce) - Paweł Kościołek oraz prof. Janusz Zaleski podpisali deklarację współpracy z reprezentującymi gminę Wołów...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 12
odwiedziny: 10068112

Informacja o finansowaniu projektu