Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Środa, 29 grudnia 2010
W dniu 14 grudnia 2010 r. weszło w życie w rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające obowiązujące przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Najważniejsza zmiana dotyczy możliwości powierzenia wykonywania pracy na podstawie oświadczenia pracodawcy...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 15 stycznia 2010
Powiat Wołowski, poprzez Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, przystąpił do projektu Drogi dla Natury – aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnący dębowej, w ramach którego w naszym powiecie zostanie posadzonych ok. 500 nowych drzew. Projekt, obejmujący swym...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 03 stycznia 2011
               Pożyczki udzielane przez Subregionalny Fundusz Pożyczkowy współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   Od 5 kwietnia 2007r, w oparciu ...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 12 stycznia 2010
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie ogłasza nabór do „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Zajęcia „szkoły” przeznaczone są dla osób dorosłych wychowujących dzieci i młodzież zainteresowanych poprawą relacji pomiędzy nimi a dziećmi. Szkolenie ma...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 07 stycznia 2011
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 12 stycznia 2010
Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2010r. za zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich w obrębie granic administracyjnych miasta Wołowa odpowiedzialne są służby Miasta i Gminy Wołów. Poniżej zamieszczamy wykaz ulic w ciągach dróg wojewódzkich przebiegających przez...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 07 stycznia 2011
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 11 stycznia 2010
Sztab Naczelny Harcerskiej Organizacji Wychowawczo - Patriotycznej "CICHOCIEMNI" oraz Starostwo Powiatowe w Wołowie zapraszają przedstawicieli Organizacji Pozarządowych na Spotkanie Noworoczne Partnerstwa na rzecz organizacji Pozarządowych Powiatu Wołowskiego. Spotkanie, którego...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 07 stycznia 2011
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 06 stycznia 2010
Ostania w 2009 roku sesja Rady Powiatu Wołowskiego była sesją budżetową. Tym razem obyło się bez problemów, jakie towarzyszyły uchwalaniu budżetu na 2009 rok. Projekt budżetu 2010 został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową jak i wszystkie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 24 stycznia 2011
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 06 stycznia 2010
27 kwietnia 2009r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” popularnie zwanym Planem B. Program będzie realizowany w latach...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 24 stycznia 2011
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 06 stycznia 2010
Na ostatniej w ubiegłym roku sesji Rady Powiatu Wołowskiego został przyjęty Program współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 24 stycznia 2011
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 06 stycznia 2010
Harcerska Organizacja "Cichociemni" i Stowarzyszenie "Tratwa" z Wrocławia zapraszają młodych ludzi na kolejne szkolenie pn. "Cyber ręka lidera". Szkolenie odbędzie się już w najbliższy weekend: 8 – 10 stycznia. Zgłoszenia przyjmowane są do piątku do godziny 12.00 pod...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 24 stycznia 2011
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 17 grudnia 2009
Harcerska Organizacja "Cichociemni" i Stowarzyszenie "Tratwa" z Wrocławia zapraszają młodych ludzi na szkolenie "Cyber ręka lidera".   Uwaga: szkolenie odbędzie się już w najbliższy weekend: 18-20 grudnia. Pierwsza edycja projektu wspierania liderów przemian społecznych...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 40
odwiedziny: 9809014

Informacja o finansowaniu projektu