Menu lewe

Biuro Rzeczy Znalezionych

Adresownik

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Poniedziałek, 12 marca 2012
Oddział Miejski PTTK "Rokita" oraz Harcerska Organizacja "Cichociemni" zapraszają turystów indywidualnych oraz grupy uczniów pod opieką nauczycieli do udziału w imprezie turystycznej "SZUKAMY WIOSNY 2012", która odbędzie się 24 marca 2012 r. (sobota).   Plan imprezy:   Trasa...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 09 marca 2012
Mamy jeszcze czas na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym z zeznań podatkowych za 2011 rok, dlatego warto zastanowić się komu przekazać 1% naszego podatku. Przygotowaliśmy charakterystykę organizacji działających na terenie powiatu wołowskiego, które posiadają status organizacji...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 08 marca 2012
6 marca 2012r. Zarząd Powiatu Wołowskiego powołał Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu.   Uchwała Zarządu...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 01 marca 2012
Od dziś do końca marca trwa nabór wniosków do programu Działaj Lokalnie VII, który wspiera małe inicjatywy mające na celu rozwój naszych miejscowości i społeczności lokalnych. Wszystkich chętnych zainteresowanych udziałem w konkursie, zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 15 lutego 2012
Zarząd Powiatu Wołowskiego w związku z ogłoszonym w dniu 14 lutego 2012r otwartym konkursem ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 14 lutego 2012
Zarząd Powiatu Wołowskiego na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 5 ust.2 pkt 1, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 09 lutego 2012
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich zaprasza zainteresowane osoby  między innymi z terenu gmin Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny do udziału w warsztacie w ramach działania Wdrażanie Lokalnej Strategii rozwoju dla małych projektów. W tym ogólne...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 07 lutego 2012
Po raz kolejny zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na Spotkanie Noworoczne Partnerstwa na rzecz organizacji Pozarządowych Powiatu Wołowskiego.Spotkanie ma charakter nieformalny, a jego celem jest integracja organizacji społecznych działających na terenie naszego...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 18 stycznia 2012
Zarząd Powiatu Wołowskiego na ostatnim posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2012 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle psychicznie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 13 stycznia 2012
Zarząd Powiatu Wołowskiego powołał komisję konkursową do rozpatrzenia ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie na terenie Powiatu Wołowskiego dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle psychicznie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 21 grudnia 2011
Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 08 grudnia 2011
Szkolenie odbywa się w ramach projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej „SEKTOR 3”. Realizatorem szkoleń jest Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych ‘’TRATWA’’. Projekt jest współfinansowany ze środków...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 02 grudnia 2011
Na podstawie par. 6 ust. 3 uchwały nr XLV/254/10 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 23 listopada 2011
Stowarzysznie Inicjatyw Prorodzinnych Happy Family oraz Stowarzyszenie Integracji Społecznej Propago zapraszają na konferencję informacyjną "Powiatowa Szkoła Rodzenia", która odbędzie się 25 listopada 2011 r. w godzinach 17:00 - 19:00 w Kawiarni Cafe Delice przy ul. Wyspiańskiego...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Happy Family
Czwartek, 17 listopada 2011
Stowarzyszenie Inicjatyw Prorodzinnych „Happy Family” zaprasza na kurs pływania dla niemowląt i dzieci do lat 4 pod okiem profesjonalnego instruktora z wrocławskiej szkoły pływania Wróbel&Wróblewski.W ramach kursu zapewnione jest:•    10 spotkań raz w tygodniu...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 16 listopada 2011
Informujemy, że uchwałą Nr 50/123/11 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 16 listopada 2011 r. został unieważniony otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Całodobowa opieka i wychowanie dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 09 listopada 2011
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Pomoc Osobom zagrożonym narkomanią oraz eksperymentującym z narkotykami i ich rodzinom"Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” w Brzegu Dolnym  złożyła ofertę na...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 04 listopada 2011
Informujemy, że konsultacje projektu „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.” odbędzie się 7 listopada 2011 r. o godz...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 03 listopada 2011
Przypominamy, że na stronie powiatu wołowskiego znajduje się informacja o konsultacjach projektu „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 21 października 2011
Zarząd Powiatu Wołowskiego na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592  ze zmianami), art. 25 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 20 października 2011
Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.”   Na podstawie Uchwały nr XLV/254/10...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 55
odwiedziny: 7548638

Informacja o finansowaniu projektu