Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Piątek, 18 maja 2018
Trwają prace na drodze powiatowej nr 1287D na odcinku od Wołowa (ul. Uskorska) do Uskorza Wielkiego w ramach zadania pn."Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego: droga powiatowa Nr 1287 D, Wołów ul. Uskorska do Uskorza Wielkiego".   Planowane jest wykonanie ciągu pieszo-rowerowego...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 17 maja 2018
Dziś, 17 maja w godzinach przedpołudniowych w Zamku Piastowskim w Wołowie pracownik Starostwa Powiatowego zauważył walizkę pozostawioną w hallu przy Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg. Żaden z interesantów nie zgłosił zagubienia tego przedmiotu. Mimo podjętych prób...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 16 maja 2018
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 15 maja 2018
Starosta Wołowski posiada na sprzedaż w bardzo atrakcyjnej cenie nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalno-gospodarczym oraz budynkami gospodarczymi, zlokalizowaną w Krzydlinie Małej, gm. Wołów.Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, położona jest...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 16 maja 2018
  12 maja na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie odbył się piknik integracyjny z okazji 40-lecia istnienia Domu Dziecka. Wcześniej od 1 kwietnia 1978 roku Dom Dziecka mieścił się w XVIII wiecznym Pałacu w Godzięcinie, a od 5 lat...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 16 maja 2018
W dniach 27-28 kwietnia w ramach Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie realizowanych w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w roku akademickim 2017/2018 odbyły się fakultatywne zajęcia obejmujące specjalistyczne...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 14 maja 2018
Zgodnie z zarządzeniem nr 1/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2018 r. informujemy, że dnia 1 czerwca 2018 r. Centrum jest nieczynne.
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 10 maja 2018
„DZIECKO Z AUTYZMEM W EDUKACJI” było hasłem przewodnim Powiatowej Sieci Współpracy i Samokształcenia, która została zorganizowana przez pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzegu Dolnym dnia 20 kwietnia 2018r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 08 maja 2018
Starosta Wołowski działając na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.), oraz §3, §4, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 04 maja 2018
Zarząd Powiatu Wołowskiego zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 50 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej. Wykaz...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 02 maja 2018
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji: Ø rodziny zastępczej niezawodowej, Ø rodziny zastępczej zawodowej, Ø rodziny zawodowej specjalistycznej, Ø rodzinnego domu dziecka dla...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 27 kwietnia 2018
Starosta Wołowski Maciej Nejman gościł Marcina Sokołowskiego, dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu. Powiat Wołowski w ostatnim czasie finansował inwestycje z udziałem dofinansowania PFRON na usuwanie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 23 kwietnia 2018
W ramach Programu Erasmus + „Mobilność kadry nauczycielskiej” nauczycielki z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie wyjechały w terminie od 7 do 14 kwietnia 2018r do Portugalii, aby w wielokulturowej grupie szkoleniowej zdobywać wiedzę i umiejętności...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 17 kwietnia 2018
12 kwietnia w Miękini odbyło się spotkanie, podczas którego omówiony został projekt wykonania tunelu pod nasypem kolejowym w ciągu budowanej obwodnicy Miękini będącej łącznikiem między mostem na rzece Odrze w Brzegu Dolnym a drogą krajową nr 94 w miejscowości Błonie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 17 kwietnia 2018
Starostwo Powiatowe w Wołowie odwiedzili najmłodsi mieszkańcy - przedszkolaki z Przedszkola "Słoneczko" w Wołowie. Po wysłuchaniu ciekawostek o historii zamku i pokolorowaniu rysunków przedstawiających Zamek Piastowski, dzieci odwiedziły gabinet wicestarosty Władysława...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Krzydlina
Piątek, 16 marca 2018
Starosta Wołowski posiada na sprzedaż w bardzo atrakcyjnej cenie nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalno-gospodarczym oraz budynkami gospodarczymi, zlokalizowaną w Krzydlinie Małej, gm. Wołów.   Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, położona...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 10 kwietnia 2018
Zarząd Powiatu Wołowskiego w związku z ogłoszonym w dniu 10 kwietnia 2018 r. otwartym konkursem ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 10 kwietnia 2018
Zarząd Powiatu Wołowskiego, na podstawie art. 32 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 10 kwietnia 2018
Zostały zakończone prace przy wykonaniu progów wibracyjnych na drodze powiatowej nr 1289D, ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Wołowie. Progi zostały umiejscowione przy dojeździe do przejścia dla pieszych oznakowanego znakami D-6 i pasami P-10. Efekt powstający po najechaniu na...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 06 kwietnia 2018
Powiat jako właściciel nieruchomości sąsiadujących z obecnie budowaną ścieżką rowerową do Mojęcic przy ul. Zaułek Zielony w Wołowie, wykonuje prace porządkowe terenu o łącznej powierzchni 1.8816 ha.   Prace mają związek z planowaną sprzedażą tych nieruchomości...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 17
odwiedziny: 9926723

Informacja o finansowaniu projektu