Wydrukuj artykuł

Aktywni Seniorzy

Czwartek, 14 listopad 2019

Powiatowa Rada Seniorów w Wołowie, w ramach V edycji Dolnośląskich Małych Grantów, pozyskała dofinansowanie w wysokości  5000 zł na zadanie pt. „Pomagamy Seniorom Powiatu Wołowskiego ”.


Celem projektu jest przygotowanie oraz wydanie informatora, w którym zebranych zostanie  szereg danych przydatnych osobom starszym. W wydawnictwie znajdą się informacje z zakresu opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa, aktywności społecznej i samorządowej oraz samopomocy.  Publikacja już w grudniu trafi do zainteresowanych.