Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Aktywny Samorząd 2018

Poniedziałek, 19 luty 2018

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku. Z pełną treścią programu,  można zapoznać się w witrynie internetowej PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2018r.:

1) MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A– likwidacja bariery transportowej:

–  Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

–  Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B,

b)  Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

–  Zadanie 2:  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c) Obszar C– likwidacja barier w poruszaniu się:

–  Zadanie 2 : pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,

– Zadanie 3 : pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

– Zadanie 4 : pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej; dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku albo pod inną opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

2) MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji :
–  w szkole policealnej,

–  w kolegium,

–  w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe
w systemie stacjonarnym / dziennym, lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym
lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a  także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie,
ul. Inwalidów Wojennych 24 w terminach:

  1. Modułu I – od 4 czerwca do 30 sierpnia 2018 r.
  2. Modułu II:
    • Od 5 marca do 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
    • Od 3 września do 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

Druki  wniosków na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu ,, Aktywny samorząd’’ obowiązujące w 2018r. są w przygotowaniu i będą dostępne w późniejszym terminie.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 31
odwiedziny: 9704155

Informacja o finansowaniu projektu