Wydrukuj artykuł

Apel do Burmistrza Dariusza Chmury

Czwartek, 12 wrzesień 2019

Pan
Dariusz Chmura
Burmistrz Gminy Wołów

 

 

Szanowny Panie Burmistrzu !


Zarząd Powiatu Wołowskiego ponownie  wzywa Pana do przedłożenia koncepcji funkcjonowania Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o w Wołowie, koncepcji rozwoju spółki , która będzie skierowana  do potrzeb WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW naszego powiatu. O posiadaniu takiej koncepcji mówi Pan od listopada 2015 roku.

 

Naszym wspólnym celem powinno być wypracowanie systemu ochrony zdrowia, tak aby działał sprawniej i efektywniej. Przypominamy Burmistrzowi, że służba zdrowia dotyczy nas wszystkich, to nasza wspólna troska i odpowiedzialność za Mieszkańców.

 

W imieniu Zarządu Powiatu Wołowskiego

 

Janusz Tadeusz Dziarski

Starosta Wołowski