Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Apel do właścicieli lasów niepaństwowych o podjęcie działań, które przyczynią się do zachowania lasów we właściwym stanie

Czwartek, 09 maj 2019

Na terenie Powiatu Wołowskiego położonych jest niemal 800 ha lasów, które nie stanowią własności Skarbu Państwa. Zadania w zakresie nadzoru nad tymi lasami, w ramach porozumienia, zostały przekazane Nadleśniczemu Nadleśnictwa Wołów oraz Nadleśniczemu Nadleśnictwa Oborniki Śląskie.


Starosta Wołowski został poinformowany przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów o pogarszającym się stanie sanitarnym lasów powiatu wołowskiego. W związku z suszą hydrologiczną obniżona została kondycja zdrowotna drzewostanu, który znacznie słabiej broni się przed pasożytem jemiołą, czy patogenicznymi grzybami m.in. opieńką i hubą.

 

Ustawa o lasach, w artykule dziewiątym, zobowiązuje właścicieli lasów, w tym lasów niepaństwowych, do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a także do wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów oraz zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych.

 

W związku z powyższym, zwracamy się do wszystkich właścicieli lasów niepaństwowych, nad którymi nadzór w ramach porozumienia sprawują Nadleśniczowie Nadleśnictwa Wołów oraz Obornik Śląskich o podjęcie działań, które wyeliminują istniejące nieprawidłowości oraz przyczynią się do zachowania lasów we właściwym stanie, dając im możliwość dalszego, prawidłowego wzrostu.

 

W przypadku wątpliwości jakich zabiegów należy dokonać istnieje możliwość zwrócenia się do właściwego miejscowo leśniczego, który udzieli wszelkich wskazówek, zarówno pod względem technicznym jak i administracyjnym.

 

Informujemy również, że w maju bieżącego roku zostanie przeprowadzona kompleksowa kontrola lasów niepaństwowych przez pracowników Nadleśnictwa Wołów. W przypadkach tego wymagających, wobec właściciela lasu, zostaną podjęte stosowne kroki administracyjne.

 

Prosimy również pamiętać, że niewłaściwe utrzymywanie Państwa lasu skutkuje negatywnym wpływem na sąsiednie grunty leśne.

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 12
odwiedziny: 10875899

Informacja o finansowaniu projektu