Wydrukuj artykuł

Atrakcyjna nieruchomość rolna na sprzedaż

Środa, 08 sierpien 2018

Powiat Wołowski posiada na sprzedaż nieruchomość rolną niezabudowaną, zlokalizowaną na peryferiach miasta Oborniki Śląskie.

Nieruchomość położona jest w granicach działki gruntu nr 13, AM-42, obręb Oborniki Śląskie o powierzchni 2,9839 ha, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny rolnicze (R/1) oraz tereny lasów (ZL/20, ZL/21).

Cena według operatu szacunkowego wynosi 148.300,00 zł netto - sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt   10a, w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od   towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, pokój nr 27, telefon kontaktowy: 71 380 59 45, 71 380 59 64.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży nieruchomości na stronie: www.powiatwolowski.pl/Nieruchomosci-przetargi.html