Będzie kolejne rondo - Aktualności -
Wydrukuj artykuł

Będzie kolejne rondo

Piątek, 10 listopad 2017

Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Powiatu Wołowskiego!

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ogłosiła przetarg na budowę ronda na skrzyżowaniu Radecz-Bukowice-Godzięcin.

- Nasze starania dotyczące budowy w tej części powiatu niekolizyjnego skrzyżowania opłaciły się i cieszymy się, że rondo znajdzie się akurat w miejscu przecinania się drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej. Zadanie znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w Powiecie Wołowskim - komentuje Maciej Nejman, starosta Powiatu Wołowskiego.

 

Termin składania ofert na przedsięwzięcie o nazwie „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice” mija 23 listopada.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (zoptymalizowanie dokumentacji projektowej) i przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji oraz uzgodnień, a także uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Skrzyżowanie w/w stanowi część zadania polegającego na skomunikowaniu mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 realizowanego w ramach szerszego przedsięwzięcia polegającego na budowie łącznika aglomeracyjnego A4-S5. Skrzyżowanie typu rondo objęte niniejszym zamówieniem znajdować się będzie w miejscu przecięcia drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D.

Skrzyżowanie będące przedmiotem opracowania położone jest na obszarze gminy Brzeg Dolny na terenie powiatu wołowskiego znajdującego się w granicach administracyjnych Województwa Dolnośląskiego.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania planowanej inwestycji skrzyżowania:

- zapewnienie komfortu jazdy;

- zmniejszenie ryzyka wypadków.

 

Tak ważna inwestycja będzie już drugą tego typu, jaka była realizowana w ostatnim czasie na drogach w powiecie wołowskim. Przypominamy, że niedawno oddaliśmy do użytku rondo na skrzyżowaniu ulic Garwolska – Rawicka w Wołowie.