Wydrukuj artykuł

Będzie remont drogi w Gródku

Środa, 20 czerwiec 2018

Radni Powiatu Wołowskiego większością głosów przyjęli zmiany w budżecie. Dobrą wiadomością jest fakt, że Powiat Wołowski będzie mógł sfinansować remont drogi w miejscowości Gródek.

Powiat Wołowski zabezpieczył w budżecie na 2018 rok kwotę 4,4 mln zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D odc. Krzydlina Mała – ul. Willmana w Lubiążu”. Na powyższe zadanie zostało jednak przyznane dofinansowanie wynoszące niespełna 4,87%, tj. 214 375 zł. W związku z powyższym radni większością głosów zdjęli powyższe zadanie z budżetu na 2018 rok. Niewykorzystana kwota została przeznaczona między innymi na zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D w miejscowości Gródek” o kwotę 500 000 zł. Po zmianie planowane wydatki na inwestycję wyniosą 2,1 mln zł w tym 797 976 zł z dotacji z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz udziału własnego powiatu w wysokości 1 302 024 zł.
Radni wprowadzili do budżetu nowe zadanie inwestycyjne jakim jest remont drogi powiatowej nr 1285D Krzydlina Mała w kwocie 84 000 zł. Z zadania „Przebudowa przepustu kamiennego w km2+748 drogi powiatowej nr 1277D na odc. Smogorzów Wielki – Wińsko” zostały przesunięte środki w kwocie 30 000 zł, dzięki czemu Powiat zabezpieczył 15 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Krzydlinie Wielkiej oraz 15 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Dębowej w Brzegu Dolnym. Gotowa już dokumentacja umożliwi szybsze zrealizowanie powyższych zadań w kolejnych latach, a wybudowanie obu chodników przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krzydliny Wielkiej i Brzegu Dolnego.

Do budżetu została wpisana kolejna nowa inwestycja, a mianowicie wykonanie parkingu przy Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie (70 000 zł). W innej szkole Powiatu Wołowskiego, Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym zostanie przebudowane ogrodzenie (70 000 zł) i będzie przeprowadzona modernizacja budynku placówki (70 000 zł).