Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Czyich interesów broni Dariusz Chmura ?

Czwartek, 26 marzec 2020

Czyich interesów broni Dariusz Chmura ? Milicza czy Wołowa ? Czy Burmistrz Wołowa swoimi działaniami chce dopuścić do upadku Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Wołowie? PCM Sp. z o.o. w Wołowie dla swojej działalności potrzebuje kredytu obrotowego. Kredyt taki od lat udziela dla PCM Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Burmistrz Wołowa jest członkiem Rady Nadzorczej Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Miliczu, a od ponad roku jej przewodniczącym. Jednym słowem – spółki konkurencyjnej dla PCM w Wołowie ! Z jednej strony członek zgromadzenia wspólników jako burmistrz Wołowa, który ma wynagrodzenie burmistrza, a z drugiej - członek rady nadzorczej i jej przewodniczący z ekstra wynagrodzeniem w Miliczu. Czyich interesów broni? Milicza czy Wołowa? Burmistrz Chmura ostatnimi czasy odwiedził w Warszawie Wiceministra Zdrowia oraz Wiceprezesa NFZ. Po co tam był ? To chyba niewłaściwie postawione pytanie. Rzecz w tym z kim tam był ? Był tam z prezesem i wiceprezesem MCM w Miliczu ! Czyżby po to by uzyskać pieniądze dla PCM w Wołowie ?

Niekoniecznie. Burmistrz Wołowa przekonywał Panów w stolicy, że nie ma czegoś takiego jak projekt programu naprawczego wołowskiej spółki medycznej, że PCM na pewno upadnie !

To nie koniec „wyczynów burmistrza”. Na czwartek 19 marca wspólnicy umówili się z Prezesem PCM Piotrem Burdachem oraz przedstawicielami banku na telekonferencję w sprawie udzielenia dla PCM kredytu obrotowego. Burmistrz Chmura jednoosobowo odwołał telekonferencję nie konsultując tego z żadnym z pozostałych udziałowców, ani z Prezesem PCM ! Mimo to, telekonferencja się odbyła. Ustalono warunki, które byłyby do zaakceptowania przez bank. Zabezpieczeniem kredytu byłyby nieruchomości powiatu oraz część kontraktów spółki z NFZ, a także przyjęcie przez udziałowców planu naprawczego. Plany takie zostały w kilku wersjach przedłożone przez Zarząd PCM.

W dniu 23 marca br. odbyło się zgromadzenie wspólników Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. na którym został zaakceptowany program naprawczy Spółki. Jednym z elementów programu jest przeniesienie Oddziału Wewnętrznego szpitala w Wołowie do budynku w Brzegu Dolnym. Przeniesienie oddziału to przyszłość w tym kontekście, że dopiero po poniedziałkowej decyzji wspólników można wykonać projekt dostosowawczy adaptacji pomieszczeń a następnie w kolejnym kroku przeprowadzić  niezbędne prace budowlane i instalacyjne. Zarząd Spółki  termin przeniesienia oddziału szacuje najwcześniej na III kwartał 2020, zatem odbędzie się to najpewniej co najmniej po pierwszej fali pandemii.

W sytuacji kolejnej fali pandemii przeniesienie oddziału zostanie opóźnione o czas jaki będzie niezbędny do zapewnienia  bezpieczeństwa pacjentom i personelowi medycznemu.

W odniesieniu do powyższych informacji, należy zauważyć że brzeski budynek nie jest przygotowany na przeniesienie działalności oddziału ad hoc i wymaga niezbędnych prac adaptacyjnych. Planowany remont to nie tylko odświeżenie pomieszczeń, ale również prace instalacyjne w zakresie doprowadzenia gazów medycznych w odpowiedniej ilości. Obecnie jest to  przedmiotem opracowań specjalistów z zakresu technologii medycznej i architektów obiektów służby zdrowia. Po wykonaniu projektu zostaną podjęte odpowiednie prace remontowe, których sfinansowanie leży po stronie Gminy Brzeg Dolny. Przyszłe przeniesienie oddziału odbędzie się zgodnie z odpowiednimi wymogami wynikającymi z zapisów obowiązującego prawa w tym zakresie. Operacja polegająca na przeniesieniu oddziału wewnętrznego z Wołowa do Brzegu Dolnego dałaby ponad milion oszczędności rocznie. Realnie mamy dwie możliwości: trudny ruch związany z przeniesieniem interny do szpitala w Brzegu Dolnym, albo pozostawienie obecnej sytuacji i w szybkim czasie zamknięcie całej służby zdrowia w naszym powiecie. Nie możemy do tego dopuścić ! Kilka dodatkowych kilometrów do pokonania nie powinno stanowić problemu – pracujemy nad uruchomieniem połączenia autobusowego pomiędzy Wołowem, a Brzegiem Dolnym. Samorządy brałyby udział w finansowaniu tego transportu.

W miejscu dotychczasowego oddziału wewnętrznego w Wołowie powstałby kolejny zakład opiekuńczo – leczniczy, na który jest ogromne zapotrzebowanie. W wołowskim szpitalu przy ul. Inwalidów Wojennych pozostałaby opieka całodobowa, która zapewniałaby dostęp do lekarza wtedy, gdy nieczynna jest przychodnia przy ul. Piłsudskiego w Wołowie. W dalszym ciągu funkcjonowałby szpitalny oddział rehabilitacji w wołowskim szpitalu.

 

Czas pandemii nakłada na nas wszystkich szczególne obowiązki w zakresie bezpieczeństwa publicznego jednakże nie zwalnia z planowania i podejmowania decyzji, również takich, które dotyczą przyszłego funkcjonowania podmiotów medycznych i lokalnej społeczności. Bieganie po szpitalu i kręcenie filmów i robienie sobie zdjęć jedynie zwiększa niebezpieczeństwo dla pacjentów i pracowników szpitala ! Burmistrzu Dariuszu Chmuro szpital to nie plan filmowy. Czy torpedowanie działań ratujących powiatową służbę zdrowia oznacza dla Pana zlikwidowanie wszystkiego i wprowadzenie na nasz rynek spółki z Milicza ?

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 9
odwiedziny: 10875952

Informacja o finansowaniu projektu