Wydrukuj artykuł

Decyzje Starosty Wołowskiego na transport odpadów tracą ważność w lipcu 2018 r.

Poniedziałek, 11 czerwiec 2018

Starosta Wołowski informuje, że Marszałek Województwa Dolnośląskiego prowadzi Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Datą powstania rejestru jest 24 stycznia 2018 r. W związku z powyższym w terminie 6 miesięcy od daty powstania rejestru transportujący odpady są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru. Nie podlegają wpisowi do rejestru ci transportujący, którzy przewożą wytworzone przez siebie odpady.

Wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zezwolenia na transport odpadów zachowują swoją ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru lub z dniem uzyskania wpisu do rejestru gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.

Proszę zatem wziąć pod uwagę, że brak wpisu do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego po dniu 24.07.2018 roku przez transportujących odpady, którzy posiadają zezwolenia Starosty Wołowskiego będzie skutkował brakiem uprawnień do transportu odpadów, za co grożą poważne sankcje.