Wydrukuj artykuł

Dobre wiadomości dla NGO

Czwartek, 26 marzec 2020

Jak podaje Ministerstwo Finansów,  drodze rozporządzenia zostaną odroczone obowiązki jednostek sektora prywatnego, publicznego, org. pozarządowych zw. m. in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udost. do wiadomości publicznej.