Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Dodatkowe środki dla powiatu

Środa, 08 kwiecień 2020

Na wniosek Starosty Wołowskiego Janusza Dziarskiego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazane zostały środki na Fundusz Pracy w wysokości 6 mln zł. Rozdysponowaniem otrzymanej kwoty zajmie się Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie.

 

Środki przeznaczone zostaną na:

  1. Udzielenie pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, szczegóły oraz wnioski dostępne są na www.wolow.praca.gov.pl.

W najbliższych dniach  Powiatowy Urząd Pracy  ogłosi nabory na nowe formy wsparcia dla pracodawców:

  1. Ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.
  2. Ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy.
  3. Ubiegania się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Będziemy informować Państwa na bieżąco o podjętych działaniach.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pomimo zawieszenia osobistej obsługi klientów, pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołowie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych służb wykonują swoje obowiązki, i z największą starannością dbają o zabezpieczenie interesów  mieszkańców naszego powiatu, za co bardzo im dziękuję.

 

Janusz Tadeusz Dziarski

Starosta Wołowski

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 51
odwiedziny: 11481020

Informacja o finansowaniu projektu