Wydrukuj artykuł

Dodatkowe środki dla powiatu

Środa, 08 kwiecień 2020

Na wniosek Starosty Wołowskiego Janusza Dziarskiego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazane zostały środki na Fundusz Pracy w wysokości 6 mln zł. Rozdysponowaniem otrzymanej kwoty zajmie się Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie.

 

Środki przeznaczone zostaną na:

  1. Udzielenie pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, szczegóły oraz wnioski dostępne są na www.wolow.praca.gov.pl.

W najbliższych dniach  Powiatowy Urząd Pracy  ogłosi nabory na nowe formy wsparcia dla pracodawców:

  1. Ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.
  2. Ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy.
  3. Ubiegania się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Będziemy informować Państwa na bieżąco o podjętych działaniach.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pomimo zawieszenia osobistej obsługi klientów, pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołowie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych służb wykonują swoje obowiązki, i z największą starannością dbają o zabezpieczenie interesów  mieszkańców naszego powiatu, za co bardzo im dziękuję.

 

Janusz Tadeusz Dziarski

Starosta Wołowski