Wydrukuj artykuł

Dodatkowe środki finansowe dla PCM

Czwartek, 12 wrzesień 2019

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak poinformował, że do powiatowych podmiotów medycznych trafią środki w wysokości 24 mln zł. Powiatowe Centrum Medycznego w Wołowie, jeszcze w tym roku otrzyma  ponad 320 tys. zł.


Przekazane środki stanowią maksymalnie 4 % wzrostu wyceny świadczeń pierwotnych kontraktów. O ich sposobie podziału decydować będzie każdorazowo dyrektor szpitala. Przekazane w ciągu roku kwoty mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podwyżek dla wszystkich grup zawodowych, z którymi zawarte zostały porozumienia płacowe, a także na wzrost kosztów wynikający ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne.