Wydrukuj artykuł

Doradztwo dla organizacji pozarzadowych

Środa, 17 styczeń 2018

Informujemy,  iż  od  stycznia 2018 roku Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO kontynuuje  doradztwo w ramach Dolnośląskiego Punktu  Doradczego dla organizacji pozarządowych w Wołowie. Udzielamy bezpłatnych porad i konsultacji w zakresie funkcjonowania stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych i grup nieformalnych.

Zakres doradztwa obejmuje szczególnie:

Doradztwo prowadzone jest w formie osobistych spotkań, poprzez e-mail i telefon, ponadto istnieje możliwość przyjazdu doradcy do siedziby organizacji i zorganizowania spotkania grupowego dla członków stowarzyszenia lub mieszkańców sołectwa.

Miejsce porad:

Dolnośląski Punkt  Doradczy dla organizacji pozarządowych

56-100 Wołów  ul. Panieńskiej 4

GODZINY DYŻURÓW: Poniedziałek od 9:00 – 15:00 i czwartek od 13:00  – 19:00.


Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu i zakresu doradztwa telefonicznie

Tel. 788-033-324   i  880-315-016

lub  e-mailowo    dpd.wolow@gmail.com

Kontakt: Tel. 788-033-324   i  880-315-016

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.