Wydrukuj artykuł

Dotacje na rozpoczęcie działalności

Wtorek, 03 październik 2017

OSTATNIE WOLNE ŚRODKI !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu:

- RPO " „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się...
w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatu wołowskiego w 2017 roku.” Maksymalna wysokość dotacji wynosi 22 4000, 00 zł

Wnioski należy składać w terminie od 02 - 16 października 2017 r. w siedzibie PUP w Wołowie lub w filii urzędu w Brzegu Dolnym.

Informujemy, że wnioski składane po terminie nie będą rozpatrywane.