Wydrukuj artykuł

Droga jak nowa

Czwartek, 04 styczeń 2018

Zakończone zostały prace w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1275D w miejscowości Dąbie, gmina Wińsko". Mieszkańcy miejscowości Dąbie i okolic mogą korzystać z nowej nawierzchni bitumicznej, przejść dla pieszych oraz zjazdów do posesji. W wyniku realizacji zadania poprawiono bezpieczeństwo pieszych na przedmiotowym odcinku drogi, komfort przejazdu oraz odwodnienie powierzchniowe wód opadowych. Wartość inwestycji wyniosła 347 570,79 zł, z czego 56 000 zł było kwotą dofinansowania przez Gminę Wińsko.