Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Droga o dużym znaczeniu

Poniedziałek, 04 wrzesień 2017

W ubiegły piątek w Starostwie Powiatowym w Wołowie doszło do podpisania porozumienia między powiatem wołowskim a Nadleśnictwem Wołów w sprawie remontu drogi 1285D Dębno-Krzydlina Mała.


Jedna droga między obiema miejscowościami jest ważna dla wielu środowisk, dlatego też przy podpisaniu porozumienia oprócz przedstawicieli powiatu – starosty Macieja Nejmana, wicestarosty Władysława Boczara, przewodniczącego rady powiatu Kazimierza Pakulskiego, i Artura Dyrcza, nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów, obecni byli także obaj sołtysi wsi – sołtys Dębna Jan Druzgała i sołtys Krzydliny Małej Adam Grodzki, ale również ksiądz Krzysztof Łabądź z parafii św. Michała Archanioła w Krzydlinie Małej, która posiada swoją kaplicę w miejscowości Dębno. W trakcie podpisania umowy obecny był także Paweł Czarny, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie.

Zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim, kwota remontu drogi ma wynieść 500 000 zł, przy czym Nadleśnictwo Wołów dofinansuje zadanie kwotą 200 000 zł, a powiat wołowski przeznaczy na remont 300 000 zł.

Podczas spotkania Artur Dyrcz, nadleśniczy Nadleśnictwa Wołów zapowiedział, że w planach jest również, aby Lasy Państwowe pomogły w remoncie drogi relacji Wrzosy – Rudno i Tarchalice – Wodnica. W ubiegłym roku nadleśnictwo dofinansowało remonty dróg w powiecie w kwocie blisko 700 000 zł.

Remont drogi Dębno – Krzydlina Mała będzie kolejnym przedsięwzięciem, które przybliży nas do stworzenia w tej części powiatu lokalnej obwodnicy. Obecnie realizowany jest już drugi etap remontu drogi Wróblewo – Bożeń za 356 212,67 zł brutto, przy dofinansowaniu 189 000 zł w ramach dotacji celowej. Wspomniane plany Nadleśnictwa Wołów dotyczące trasy Wrzosy – Rudno i chęć wyremontowania odcinka Stary Wołów – Wrzosy przez powiat będą kolejnym krokiem do stworzenia trasy umożliwiającej swobodny ruch samochodowy. Byłoby to zamknięcie idei lokalnej obwodnicy dla miejscowego sprzętu rolniczego i samochodów. Trasa rozpoczynałaby się bowiem w Pełczynie, skąd kierowcy mogliby dojechać do Zagórzyc i stamtąd w kierunku Lubiąża.

- Cieszy mnie, że współpraca z Nadleśnictwem Wołów zaowocowała w kolejne zadanie, które jest bardzo istotne dla naszej lokalnej społeczności – komentuje Maciej Nejman, starosta powiatu wołowskiego.

 

 zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 28
odwiedziny: 9088463

Informacja o finansowaniu projektu