Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Edukacyjna Wartość Dodana

Piątek, 04 grudzień 2015

Dnia 26 listopada 2015 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie na zaproszenie dyrektor pani Krystyny Adaśko oraz doradcy metodycznego pani Beaty Grygi odbyło się spotkanie nauczycieli powiatu wołowskiego w ramach Powiatowego Zespołu ds. Edukacyjnej Wartości Dodanej.

„Powiatowy Zespół ds. EWD”

Spotkanie rozpoczyna działania nauczycieli, którzy chcą doskonalić swój warsztat pracy w zakresie wykorzystania wskaźników EWD do analizy wyników egzaminacyjnych, a także propagowanie  idei EWD w powiecie wołowskim. Celem pracy zespołu jest wspieranie szkół powiatu wołowskiego w efektywnym wykorzystaniu wskaźników EWD w pracy szkoły, przy analizie wyników egzaminacyjnych z wykorzystaniem najnowszych wskaźników EWD.

 

Spotkanie poprowadziła pani mgr Halina Łosiewicz - wieloletni nauczyciel, dyrektor, wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, która przedstawiła z perspektywy Organu Nadzoru Pedagogicznego mocne i słabe strony metody EWD i sposoby wykorzystania metody EWD w ewaluacji wewnętrznej. Na spotkaniu obecni byli nauczyciele którzy od lat zajmują się analizą wyników nauczania w swojej szkole, wykorzystując metodę EWD do konstruowania działań naprawczych oraz podnoszących efektywność nauczania, a także nauczyciele zaczynający działania prowadzeniu analiz wyników egzaminów zewnętrznych
z wykorzystaniem jednorocznych wskaźników EWD.

 

Korzyści z prac zespołu dla środowiska nauczycieli  to przede wszystkim stała współpraca i dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy w pracy nauczyciela.  Spotkanie zakończyła merytoryczna dyskusja i wymiana doświadczeń, a także zapowiedź kolejnych spotkań,  warsztatowych oraz szkoleń Rad Pedagogicznych. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom spotkania za poświęcony czas, zachęć współpracy i za każde cenne wskazówki do dalszej pracy.

 

mgr Beata Gryga

doradca metodyczny

nauczania matematyki i informatyki

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 5
odwiedziny: 10790534

Informacja o finansowaniu projektu