Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Piątek, 06 lipiec 2018

Grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty n.t. Współpraca nauczyciela z rodzicami według ogólnopolskiego programu
„Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Polanica Zdrój 24.06.2018r.- 29.062018r.

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” – niezwykły warsztat, trening umiejętności wychowawczych zrealizowany dla 40-stu nauczycieli dolnośląskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym dolnośląskich poradni psychologiczno-pedagogicznych
w Polanicy Zdroju w terminie od 24.06.29.06.2018r. Projekt szkoleniowy realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie w ramach środków Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Uczestnicy spotkali się z Romanem Kowalczykiem – Dolnośląskim Kuratorem Oświaty oraz z Władysławem Boczarem – Wicestarostą Wołowskim, którzy osobiście wręczyli zaświadczenia uczestnikom grantu.

Trening umiejętności wychowawczych został oceniony przez uczestników na najwyższym poziomie merytorycznym jak i organizacyjnym. Podsumowaniem całego projektu będzie konferencja
w Wołowie dnia 26 października 2018r.z udziałem autorki programu Joanny Sakowskiej.

Prowadzącym warsztaty jest Pani Krystyna Adaśko - ogólnopolski trener, edukator, koordynator
i realizator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i PPP w Wołowie.


Katarzyna Fęglerska

Koordynator projektu

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 11
odwiedziny: 10788624

Informacja o finansowaniu projektu