Wydrukuj artykuł

Inauguracja Roku szkolnego 2012/2013

Czwartek, 13 wrzesień 2012

W Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie odbyła się we wtorek Powiatowa Konferencja Inaugurująca rok szkolny 2012/2013 zorganizowana przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz jednostek samorządu terytorialnego. Powiat wołowski reprezentował Starosta Wołowski – p. Marek Gajos, wicestarosta wołowski - p. Grzegorz Łyczko, rzecznik starostwa -p. Arkadiusz Muszyński ; Gminę Brzeg Dolny reprezentował-wiceburmistrz - p. Paweł Pirek, Gminę Wińsko - wicewójt - p. Jan Hurkot; Gminę Wołów reprezentowała p. Magdalena Draczyńska z Urzędu Miasta i Gminy Wołów  oraz dyrektorzy, wicedyrektorzy placówek oświatowych powiatu wołowskiego.
Konferencję otworzyła Krystyna Adaśko - dyrektor PCE i PPP w Wołowie, która przedstawiła wyzwania stojące przed edukacją w roku szkolnym 2012/2013, następnie słowo inaugurujące na rok szkolny 2012/2013 wygłosił Starosta Wołowski. W imieniu Wojewody Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty życzenia dla całego środowiska oświatowego powiatu wołowskiego złożył dr Stanisław Kmiecik – z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
Tegoroczny wykład inaugurujący, dotyczący funkcjonowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w placówkach oświatowych, przedstawił - Lech Stempel z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. W II części konferencji została zaprezentowana oferta edukacyjna 4 placówek wchodzących w skład PCE i PPP w Wołowie z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa, planu nadzoru pedagogicznego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz diagnozy potrzeb edukacyjnych placówek powiatu wołowskiego na rok szkolny 2012/2013. Dyrektor K.Adaśko przedstawiła ofertę edukacyjną Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Biblioteki Pedagogicznej natomiast wicedyrektor M.Urban omówiła propozycje pomocy psychologiczno- pedagogicznej PPP w Brzegu Dolnym i w Wołowie skierowanej do dzieci, rodziców i nauczycieli.
Konferencję zakończyły życzenia skierowane do całego środowiska oświatowego z zaproszeniem do współpracy w budowaniu dobrej jakości edukacji w powiecie wołowskim.