Wydrukuj artykuł

Informacja Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych

Wtorek, 24 marzec 2020

Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, w skład którego wchodzi Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Brzegu Dolnym, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Brzegu Dolnym oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2   w Godzięcinie, informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  wszystkie nasze placówki funkcjonują na dotychczasowych niezmienionych  zasadach. Minister Edukacji Narodowej wyłączył z zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych MOW i MOS.

 

W związku z powyższym funkcjonujemy, stosujemy zasady sanitarne, kontrolujemy stan zdrowia naszych wychowanek i wychowanków, przebywamy wyłącznie na terenie placówek oraz na naszych terenach zielonych. Współpracujemy ze wszystkimi służbami. Dbamy wzajemnie o siebie.

Apelujemy, aby nie wchodzić  na nasz teren oraz prosimy a jednocześnie informujemy, że nie widzimy żadnej uzasadnionej potrzeby robienia zdjęć z za ogrodzenia naszym dzieciom, co ostatnio coraz częściej obserwujemy.

Przypominamy, że robienie zdjęć osobom nieletnim wymaga zgody ich rodziców/prawnych opiekunów.

 

Dziękujemy wszystkim tym, którzy nas wspierają i pamiętają o nas.

Beata Borowska - Podsiadła