Wydrukuj artykuł

Informacja dla kierowców

Piątek, 22 wrzesień 2017

W odpowiedzi na pytania kierowców dotyczące terminu zakończenia prac kanalizacyjnych przy ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie informujemy, że ulica, zgodnie z harmonogramem prac, powinna być już przejezdna na początku października. Przypominamy, że wjazd w ul. Krótką jest możliwy tylko od strony ul. Wileńskiej.