Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Innowacyjne lekcje przedsiębiorczości

Czwartek, 15 wrzesień 2011

Atrakcyjna lekcja to jest to, czego oczekują uczniowie i czego pragną nauczyciele. Uczyć ciekawie w dodatku wykorzystując najnowsze wynalazki techniki to marzenie wielu nauczycieli. W Zespole Szkół Społecznych w Wołowie i w Zespole Szkół im. T. Kościuszki takie marzenia się spełniają!

Od 1 września uczniowie klas pierwszych tych dwu szkół uczą się przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości zgodnie z innowację pedagogiczną dotyczącą projektu pt. "Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie. Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych”. Możliwe stało się to dzięki firmie pwn.pl sp. z o.o. która z udziałem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego z Wiednia zajęła się realizacją projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z Priorytetu III, Działania 3.5 Projekty Innowacyjne.

Taką innowację wdrożono w 30 dolnośląskich szkołach i każda z nich na wakacjach otrzymała tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem, nowoczesny projektor i drukarkę. Ale nie tylko te rzeczy stanowią o nowoczesności projektu. Ogromną jego wartością są przede wszystkim stworzone narzędzia edukacyjne – portal wiedzy, prezentacje multimedialne, symulacje biznesowe i e- podręczniki. I najważniejsze dla nauczyciela – przygotowane lekcje łącznie z celami, ćwiczeniami, case study, krzyżówkami, zagadkami, i wszystkim, co sprawia, ze lekcja staje się niezwykła. Pomocny w prowadzeniu zajęć jest również poradnik metodyczny dla nauczyciela, opisujący szczegółowo każdą lekcję. Program nauczania został tak stworzony, żeby na zajęciach można było korzystać z wszystkich nowatorskich metod opartych o nowoczesne technologie.

W ramach realizacji projektu „Być przedsiębiorczym” na zajęciach dodatkowych uczniowie będą realizowali projekty edukacyjne, które zostały fantastycznie przygotowane przez autorów – nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Każdy detal w projekcie edukacyjnym jest dopracowany do perfekcji – rola nauczyciela opiera się jedynie na wspieraniu i kontroli. Aby jeszcze zachęcić uczniów do pracy, zostały dla nich przygotowane różnego rodzaju konkursy, spotkania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Dni Przedsiębiorczości, jak również gadżety i materiały promocyjne. Każdy uczeń biorący udział w projekcie oprócz dostępu do portalu i e-booków, otrzyma bezpłatnie papierową wersję podręcznika.
To pierwszy taki projekt edukacyjny z przedsiębiorczości, w którym tak wiele narzędzi otrzymują nauczyciele i z którego w pełni mogą korzystać uczniowie. A wszystko  po to, by nauka stawała się prawdziwą przyjemnością. Nauczyciele w ramach projektu spędzili w maju 2011r sześć wspaniałych dni w Wiedniu, uczestnicząc w zajęciach na Uniwersytecie Ekonomicznym i w szkole Schumpetera, a na grudzień 2011r przewidziana jest wizyta gości z Wiednia celem przeprowadzenia ewaluacji pod kątem wykorzystania dobrych europejskich praktyk w zakresie nauczania przedsiębiorczości.

Honorowy patronat nad projektem objęła pani Beata Pawłowicz, Dolnośląski Kurator Oświaty a włodarze Powiatu Wołowskiego powinni być dumni, że aż dwie powiatowe szkoły uczestniczą w takim ciekawym projekcie edukacyjnym i realizują innowację pedagogiczną!

 

Tekst: Izabela Michońska

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 30
odwiedziny: 11735845

Informacja o finansowaniu projektu