Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Inwestujemy w drogi - podsumowanie 2017 roku

Wtorek, 20 luty 2018

Lokalna obwodnica – łączymy miejscowości

Część remontów wykonywanych w 2017 roku miała na celu przybliżyć nas do stworzenia lokalnej obwodnicy w Gminie Wołów. Założeniem Powiatu jest przygotowanie alternatywnej trasy, którą mogłyby się poruszać nie tylko samochody osobowe, ale także sprzęt rolniczy. Dzięki realizacji drugiego etapu remontu drogi z Bożenia do Wróblewa, jak również rozpoczęty w 2017 roku remont drogi Dębno – Krzydlina Mała, plan ten jest coraz bliżej realizacji. Dołączona mapa wskazuje inwestycje drogowe Powiatu w obrębie tej części gminy, które składają się na wspomnianą ideę. W przyszłości jako Powiat chcemy przeprowadzić także remont drogi powiatowej prowadzącej ze Starego Wołowa do Wrzosów po modernizacji linii kolejowej na tym odcinku. Przebudowa tej drogi również ma kluczowe znaczenie w lokalnej komunikacji samochodowej. Wspomniane wcześniej inwestycje łączą miejscowości. Umożliwiają mieszkańcom szybszą komunikację i większy komfort poruszania się po lokalnych drogach. Takie przedsięwzięcia wskazują kierunek działań na kolejne kadencje.

  • · II etap remontu drogi Bożeń - Wróblewo kosztował 356 276,63 zł z czego 190 000 zł pochodziło z dotacji celowej budżetu Województwa Dolnośląskiego.
  • · Z kolei przebudowa drogi powiatowej Dębno – Krzydlina Mała to koszt 790 383,49 zł. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Wołów otrzymaliśmy dofinansowanie na to zadanie w wysokości 280 000 zł. Remont zakończy się w tym roku.

Rondo, czyli bezpieczeństwo

Na temat działań, jakie jako Powiat Wołowski prowadziliśmy, by zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, opowiemy szerzej w kolejnych wydaniach naszego Biuletynu. Nie sposób jednak przy okazji omawiania inwestycji drogowych nie wspomnieć o budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Rawicka – Garwolska w Wołowie. Zadanie to jest bowiem po raz kolejny kontynuacją działań z lat poprzednich. W 2016 roku jako Powiat współfinansowaliśmy bowiem z Gminą Wołów remont ulicy Garwolskiej. Już wtedy zapowiadaliśmy, że zwieńczeniem tych działań będzie budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym. I tak w 2017 roku zrealizowaliśmy zadanie, które Województwo Dolnośląskie sfinansowało w kwocie 1 107 389,93 zł.


Lokalne remonty mają znaczenie

W ubiegłym roku wspólnie z Gminą Wołów sfinansowaliśmy remont drogi powiatowej na odcinku Mikorzyce – Proszkowa za kwotę 141 469,76 zł. Gmina dofinansowała zadanie w wysokości 70 558,74 zł. Dzięki prowadzonym pracom na odcinku blisko 1 km drogi został położony betonowy asfalt.

Z kolei wspólnie z Gminą Wińsko podjęliśmy się realizacji remontu drogi powiatowej w miejscowości Głębowice. Zadanie wyniosło 293 947,61 zł, z czego dofinansowanie gminy to 146 973,80 zł. Zakres prac obejmował frezowanie starej nawierzchni oraz ułożenie nowej warstwy na długości 1 km. Drugim zadaniem, które realizowaliśmy wspólnie z Gminą Wińsko był remont drogi powiatowej w miejscowości Dąbie. Zakres prac obejmował rozbiórkę starej nawierzchni z kostki kamiennej, wykonanie nawierzchni bitumicznej o długości 400 metrów. Inwestycja kosztowała 357 367,77 zł, z czego 56 000 zł to wkład Gminy Wińsko. Na odcinku Głębowice – Trzcinica Wołowska (dł. 800 metrów) poszerzyliśmy nawierzchnię jezdni za kwotę 146 370 zł

W Stobnie za 73 625,93 zł przebudowaliśmy 200 – metrowy chodnik w ciągu drogi powiatowej. Przebudowie poddaliśmy również chodnik w miejscowości Turzany. Koszt zadania wyniósł 39 038,22 zł.

Oprócz tego utwardziliśmy pobocze na drodze wojewódzkiej w Boraszynie (81 338,67 zł), jak również opracowaliśmy dokumentację projektowo – kosztorysową dla inwestycji „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Lubiąż” za 88 870 zł w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich.


Jakie mamy plany?

W tym roku budżetowym przebudujemy 4 – kilometrową drogę powiatową Krzydlina Mała – Krzydlina Wielka – ul. Willmana w Lubiążu. Wartość zadania wyniesie 4 304 408,71 zł, przy czym dofinansowanie na to zadanie to kwota 2 152 204,71 zł.

Przebudujemy również drogę powiatową w miejscowości Gródek za 1 595 952,75 zł i drogę wojewódzką nr 338 w miejscowości Lubiąż dzięki środkom pozyskanym w ubiegłym roku z Województwa Dolnośląskiego.

(komentarz) Maciej Nejman, Starosta Powiatu Wołowskiego:

Każda inwestycja drogowa poprawia nie tylko komunikację i bezpieczeństwo, ale również pełni funkcję społeczną. Niektóre inwestycje drogowe, takie jak przebudowa drogi Bożeń – Wróblewo dosłownie połączyła miejscowości. Podobnie jest z remontem drogi Dębno – Krzydlina Mała, który zakończy się w tym roku kalendarzowym. Dawniej takim zadaniem był remont z Zagórzyc do Krzydliny Małej.
Przykładem tego, że można łączyć nową technologię z zachowaniem historycznych elementów drogi jest remont w miejscowości Dąbie. Tu mieszkańcy ubiegali się o to zadanie przeszło 20 lat. Rozmowy na temat przebudowy drogi podejmowane były w III kadencji, kiedy to również pełniłem funkcję Starosty Wołowskiego. Jako powiat przedstawiliśmy pewną ideę dotyczącą remontów dróg powiatowych i mam nadzieję, że w przyszłych latach idea ta będzie kontynuowana.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 14
odwiedziny: 9818975

Informacja o finansowaniu projektu