Wydrukuj artykuł

Inwestujemy w drogi - podsumowanie 2017 roku

Wtorek, 20 luty 2018

Lokalna obwodnica – łączymy miejscowości

Część remontów wykonywanych w 2017 roku miała na celu przybliżyć nas do stworzenia lokalnej obwodnicy w Gminie Wołów. Założeniem Powiatu jest przygotowanie alternatywnej trasy, którą mogłyby się poruszać nie tylko samochody osobowe, ale także sprzęt rolniczy. Dzięki realizacji drugiego etapu remontu drogi z Bożenia do Wróblewa, jak również rozpoczęty w 2017 roku remont drogi Dębno – Krzydlina Mała, plan ten jest coraz bliżej realizacji. Dołączona mapa wskazuje inwestycje drogowe Powiatu w obrębie tej części gminy, które składają się na wspomnianą ideę. W przyszłości jako Powiat chcemy przeprowadzić także remont drogi powiatowej prowadzącej ze Starego Wołowa do Wrzosów po modernizacji linii kolejowej na tym odcinku. Przebudowa tej drogi również ma kluczowe znaczenie w lokalnej komunikacji samochodowej. Wspomniane wcześniej inwestycje łączą miejscowości. Umożliwiają mieszkańcom szybszą komunikację i większy komfort poruszania się po lokalnych drogach. Takie przedsięwzięcia wskazują kierunek działań na kolejne kadencje.

Rondo, czyli bezpieczeństwo

Na temat działań, jakie jako Powiat Wołowski prowadziliśmy, by zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, opowiemy szerzej w kolejnych wydaniach naszego Biuletynu. Nie sposób jednak przy okazji omawiania inwestycji drogowych nie wspomnieć o budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Rawicka – Garwolska w Wołowie. Zadanie to jest bowiem po raz kolejny kontynuacją działań z lat poprzednich. W 2016 roku jako Powiat współfinansowaliśmy bowiem z Gminą Wołów remont ulicy Garwolskiej. Już wtedy zapowiadaliśmy, że zwieńczeniem tych działań będzie budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym. I tak w 2017 roku zrealizowaliśmy zadanie, które Województwo Dolnośląskie sfinansowało w kwocie 1 107 389,93 zł.


Lokalne remonty mają znaczenie

W ubiegłym roku wspólnie z Gminą Wołów sfinansowaliśmy remont drogi powiatowej na odcinku Mikorzyce – Proszkowa za kwotę 141 469,76 zł. Gmina dofinansowała zadanie w wysokości 70 558,74 zł. Dzięki prowadzonym pracom na odcinku blisko 1 km drogi został położony betonowy asfalt.

Z kolei wspólnie z Gminą Wińsko podjęliśmy się realizacji remontu drogi powiatowej w miejscowości Głębowice. Zadanie wyniosło 293 947,61 zł, z czego dofinansowanie gminy to 146 973,80 zł. Zakres prac obejmował frezowanie starej nawierzchni oraz ułożenie nowej warstwy na długości 1 km. Drugim zadaniem, które realizowaliśmy wspólnie z Gminą Wińsko był remont drogi powiatowej w miejscowości Dąbie. Zakres prac obejmował rozbiórkę starej nawierzchni z kostki kamiennej, wykonanie nawierzchni bitumicznej o długości 400 metrów. Inwestycja kosztowała 357 367,77 zł, z czego 56 000 zł to wkład Gminy Wińsko. Na odcinku Głębowice – Trzcinica Wołowska (dł. 800 metrów) poszerzyliśmy nawierzchnię jezdni za kwotę 146 370 zł

W Stobnie za 73 625,93 zł przebudowaliśmy 200 – metrowy chodnik w ciągu drogi powiatowej. Przebudowie poddaliśmy również chodnik w miejscowości Turzany. Koszt zadania wyniósł 39 038,22 zł.

Oprócz tego utwardziliśmy pobocze na drodze wojewódzkiej w Boraszynie (81 338,67 zł), jak również opracowaliśmy dokumentację projektowo – kosztorysową dla inwestycji „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Lubiąż” za 88 870 zł w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich.


Jakie mamy plany?

W tym roku budżetowym przebudujemy 4 – kilometrową drogę powiatową Krzydlina Mała – Krzydlina Wielka – ul. Willmana w Lubiążu. Wartość zadania wyniesie 4 304 408,71 zł, przy czym dofinansowanie na to zadanie to kwota 2 152 204,71 zł.

Przebudujemy również drogę powiatową w miejscowości Gródek za 1 595 952,75 zł i drogę wojewódzką nr 338 w miejscowości Lubiąż dzięki środkom pozyskanym w ubiegłym roku z Województwa Dolnośląskiego.

(komentarz) Maciej Nejman, Starosta Powiatu Wołowskiego:

Każda inwestycja drogowa poprawia nie tylko komunikację i bezpieczeństwo, ale również pełni funkcję społeczną. Niektóre inwestycje drogowe, takie jak przebudowa drogi Bożeń – Wróblewo dosłownie połączyła miejscowości. Podobnie jest z remontem drogi Dębno – Krzydlina Mała, który zakończy się w tym roku kalendarzowym. Dawniej takim zadaniem był remont z Zagórzyc do Krzydliny Małej.
Przykładem tego, że można łączyć nową technologię z zachowaniem historycznych elementów drogi jest remont w miejscowości Dąbie. Tu mieszkańcy ubiegali się o to zadanie przeszło 20 lat. Rozmowy na temat przebudowy drogi podejmowane były w III kadencji, kiedy to również pełniłem funkcję Starosty Wołowskiego. Jako powiat przedstawiliśmy pewną ideę dotyczącą remontów dróg powiatowych i mam nadzieję, że w przyszłych latach idea ta będzie kontynuowana.