Wydrukuj artykuł

Jest szansa dla Ossolińczyka

Czwartek, 10 styczeń 2019

Temat naboru do liceum ostatnimi czasy budził wiele kontrowersji. W nowym roku, Zarząd Powiatu Wołowskiego pod przewodnictwem starosty Janusza Dziarskiego podejmuje działania zmierzające do pozytywnego  rozwiązania problemu.


4 stycznia w Starostwie Powiatowym w Wołowie, członkowie Zarządu Powiatu Wołowskiego spotkali się  z władzami Brzegu Dolnego. Rozmowy dotyczyły możliwości zorganizowania naboru do Ossolińczyka w roku szkolnym 2019/2020. Gmina Brzeg Dolny  zadeklarowała przejęcie na siebie obowiązku prowadzenia szkoły.

Najważniejsze jest, że oba samorządy deklarują wolę współpracy i nawiązały dialog. Cel jest jeden - ponowne uruchomienie placówki.

Najpóźniej do 1 marca samorządy muszą ustalić zasady przekazania kompetencji związanych z prowadzeniem przez Gminę Brzeg Dolny liceum oraz odpłatności za budynek .

Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na 18 stycznia.

O dalszych losach liceum  i podjętych ustaleniach będziemy Państwa informować.