Wydrukuj artykuł

K O M U N I K A T

Piątek, 19 sierpien 2011

Zgodnie z planem ćwiczeń na rok 2011 zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Zarządzeniem Starosty Wołowskiego - Szefa OC powiatu Nr 14/2011 z dnia 04 marca 2011 roku w dniach od 30 sierpnia do   1 września 2011r. w godzinach od 8.30 do 14.30  przeprowadzony zostanie trening zgrywający systemu  ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu wołowskiego. Trening – ćwiczenie przeprowadzony będzie metodą aplikacyjną bez głośnego uruchamiania syren.


Starosta Wołowski

Kierownik Powiatowego
Centrum  Zarządzania Kryzysowego