Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Kapitalny remont drogi wojewódzkiej w Lubiążu

Środa, 30 maj 2018

Starosta Wołowski Maciej Nejman podpisał umowę z firmą Berger Bau Polska sp. z o.o. na remont drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Lubiąż.Firmę podczas podpisania umowy reprezentowali: prezes zarządu Berger Bau Polska sp. z o.o. Thomas Lorkowski oraz kierownik budowy Daniel Lejczak. Prace ruszą w połowie czerwca, a zakończą się przed upływem wakacji. Inwestycja jest bardzo istotna, ponieważ wymianie ulegnie odcinek 950 metrów od mostku przy klasztorze do skrzyżowania z ul. Św. Jadwigi i ul. Ogrodową. Jest to najważniejszy odcinek drogi w Lubiążu – ze względu na dojazd do szkoły, Ośrodka Zdrowia, przedszkola, Domu Kultury, Klasztoru, skrzyżowania z drogą prowadzącą do szpitala. W zakresie prac jest frezowanie i wymiana nawierzchni, regulacja studzienek kanalizacyjnych, regulacja krawężników. Szerokość jezdni wyniesie 6 metrów. Zadanie obejmuje również miejscowe przełożenie chodników i krawężników oraz ścinkę poboczy. W ramach zadania zostanie odtworzona i uporządkowana docelowa organizacja ruchu. Wartość zadania wynosi 943 096,84 zł. Pieniądze pochodzą z dotacji, jaką Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazał Powiatowi Wołowskiemu w ramach porozumienia na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu.

 


 


zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 14
odwiedziny: 10994353

Informacja o finansowaniu projektu