Wydrukuj artykuł

Kolejne dofinansowanie na remonty dróg

Poniedziałek, 04 grudzień 2017

Nasze inwestycje drogowe dostaną dofinansowanie. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zatwierdził ostateczną listę rankingową o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Drogi zostaną przebudowane w 2018 roku.
Pierwsza z inwestycji to zadanie o nazwie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D w miejscowości Gródek". Wnioskowana kwota na to zadanie wynosi 797 976 zł. Szacowana wartość zadania to ogółem 1 595 952,75 zł.
Druga inwestycja to zadanie o nazwie "Przebudowa drogi powiatowej 1286D odc. Krzydlina Mała - ul. Willmana w Lubiążu. blisko 4,5 - kilometrowy odcinek będzie wyremontowany przy dofinansowaniu w kwocie 2 152 204 zł, przy całkowitej szacowanej kwocie inwestycji w wysokości 4 304 408,71 zł.
- Cieszymy się, że nasza kolejna inwestycja drogowa zostanie dofinansowana ze środków zewnętrznych - komentuje Maciej Nejman, starosta Powiatu Wołowskiego.
Pozytywną opinię przeszedł również wniosek Gminy Wołów na dofinansowanie zadania o nazwie "Remont drogi gminnej nr 102834D ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie".