Wydrukuj artykuł

Kolejne miliony dla powiatu

Wtorek, 14 kwiecień 2020

Kilka dni temu informowaliśmy Państwa, że na wniosek Starosty Wołowskiego Janusza Dziarskiego  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazał środki na Fundusz Pracy w wysokości 6 mln zł. Miło nam poinformować, że Powiat Wołowski otrzymał kolejne wsparcie finansowe w wysokości ponad 7 mln złotych. Łączne Fundusz Pracy zwiększy się o ponad 13 mln zł.

 

Przekazany kapitał przeznaczony zostanie na:

  1. Udzielenie pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, szczegóły oraz wnioski dostępne są na www.wolow.praca.gov.pl.

Realizowane są już pierwsze wypłaty, na podstawie złożonych wniosków.

Już wkrótce  Powiatowy Urząd Pracy  ogłosi nabory na nowe formy wsparcia dla pracodawców:

  1. Ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.
  2. Ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy.
  3. Ubiegania się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Będziemy informować Państwa na bieżąco o podjętych działaniach.