Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Kolejne pieniądze dla naszych szkół !

Piątek, 08 wrzesień 2017

Projekt o nazwie „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” dostał dofinansowanie w kwocie blisko 2,6 mln złotych!


Dzięki temu projektowi uczniowie szkół zawodowych z terenu powiatu wołowskiego wezmą udział w dodatkowych, certyfikowanych szkoleniach, stażach, kursach i praktykach. Będą mieli więc szansę uzupełnienia kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Szczególnie uzdolnieni w przedmiotach zawodowych uczniowie będą mogli ubiegać się o stypendium. Chodzi o trzy szkoły: Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Placówki będą mieć dodatkowo nowoczesne wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych z branży teleinformatycznej, gastronomicznej, budowlanej, mechatronicznej.

Głównym celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych z terenu powiatu wołowskiego do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie szans uczniów na rynku pracy do sierpnia 2019 r. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 września bieżącego roku do 31 sierpnia 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosić będzie 2 714 304,75 PLN zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 2 578 544,57 zł.

Projekt „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.


zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 40
odwiedziny: 9088483

Informacja o finansowaniu projektu