Wydrukuj artykuł

Kolejny odcinek z Lubiąża do Kawic będzie wyremontowany

Czwartek, 05 lipiec 2018

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ogłosiła przetarg na remont drogi wojewódzkiej nr 338 Lubiąż - Kawice o długości 1,111 km. Droga ta jest o tyle istotna, że stanowi łącznik z drogą krajową nr 94.
Dzięki staraniom Tadeusza Samborskiego, członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, oraz wnioskom do województwa kierowanym przez Alicję Sielicką - burmistrz Miasta i Gminy Prochowice oraz starostę Macieja Nejmana kolejny odcinek tej drogi (3. etap) zyska nową nawierzchnię i lepszą przejezdność. Termin składania ofert upływa 16 lipca.

Województwa Dolnośląskiego, oraz wnioskom do województwa kierowanym przez Alicję Sielicką - burmistrz Miasta i Gminy Prochowice oraz starostę Macieja Nejmana kolejny odcinek tej drogi (3. etap) zyska nową nawierzchnię i lepszą przejezdność. Termin składania ofert upływa 16 lipca.