Wydrukuj artykuł

Komisja konkursowa

Środa, 21 listopad 2018

W dniu 20 listopada 2018 r. Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwałą nr 207/662/18 powołał komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2019 r. w składzie:

 

1)      Ewa Kulik – przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołowskiego,

2)      Magdalena Górak - Kaleta – przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołowskiego,

3)      Angelika Błońska – przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołowskiego.