Wydrukuj artykuł

Konkurs na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji rozstrzygnięty

Wtorek, 24 lipiec 2018

Zarząd Powiatu Wołowskiego w dniu 19.07.2018r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie przez powiat wołowski realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2018. Na dofinansowanie realizacji zadań będących przedmiotem konkursu przeznaczono 10.000,00 zł.

Dotacje otrzymują : wykaz