Wydrukuj artykuł

Likwidujemy bariery

Piątek, 27 kwiecień 2018

Starosta Wołowski Maciej Nejman gościł Marcina Sokołowskiego, dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu.

Powiat Wołowski w ostatnim czasie finansował inwestycje z udziałem dofinansowania PFRON na usuwanie barier architektonicznych w szpitalu w Wołowie, Zamku Piastowskim i Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Wszędzie tam zostały zamontowane nowoczesne windy, które mają ułatwić osobom niepełnosprawnym i schorowanym dostęp do tych budynków i pomieszczeń.

Winda w zamku kosztowała 374 002,75 zł, z czego 112 200,82 zł stanowiło dofinansowanie z PFRON. Dźwig osobowy w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym stanowił koszt 273 456,15 zł przy dofinansowaniu funduszu w kwocie 87 227,21 zł. Z kolei winda w szpitalu w Wołowie kosztowała 329 025 zł . Powiatowe Centrum Medyczne sfinansowało zadanie w wysokości 78 360,60 zł, Powiat Wołowski przekazał 125 144,49 zł a PFRON dofinansował zadanie w kwocie 125 519,91 zł.

Przy okazji wizyty w Powiatowym Centrum Medycznym starosta Maciej Nejman, przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego Kazimierz Pakulski i prezes Ilona Zmarlak rozmawiali z dyrektorem na temat możliwości pozyskania kolejnych środków z PRON. Prezes PCM wspomniała między innymi o potrzebie modernizacji oddziału rehabilitacji w szpitalu w Wołowie. Starosta przekazał dyrektorowi plany odnośnie zagospodarowania terenu wokół szpitala, w tym również plany odnośnie budowy zewnętrznej siłowni, z której będą mogli również korzystać pacjenci oddziału rehabilitacji.

Dyrektor Marcin Sokołowski odwiedził również Przychodnię Rejonowo - Specjalistyczną w Brzegu Dolnym i Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych.