Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Łowiectwo - podpisane umowy

Środa, 28 czerwiec 2017

26 czerwca 2017 r. Starosta Wołowski podpisał z Kołem Łowieckim Jeleń Wrocław umowy dzierżawy obwodów łowieckich polnych nr 62 i 63. W przeważającej części położone są one na terenie gminy Wińsko.

Koło Jeleń dzierżawiło oba obwody również w poprzednim dziesięcioleciu. Trwający przez niemal trzy miesiące wakat spowodowany był negatywną oceną Koła dokonaną przez włodarzy gmin, jak również samorząd rolniczy, działający poprzez Dolnośląską Izbę Rolniczą. Mimo licznych rozmów nie udało się podpisać umów z lokalnymi kołami, co postulowali zarówno rolnicy jak i Wójt Gminy Wińsko. Starosta Wołowski popierał to rozwiązanie, licząc na lepsze relacje między rolnikami, a miejscowymi członkami koła łowieckiego i co za tym idzie uniknięcie ewentualnych sporów w przyszłości. Zgodnie z ustawą Prawo łowieckie Starosta związany jest wnioskiem Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego, który nie przychylił się do tych postulatów i nie wydesygnował do podpisania umowy żadnego z lokalnych kół. Z kolei bez wniosku Zarządu Okręgowego żadna umowa nie mogła zostać podpisana.

Zawarta z wcześniejszym dzierżawcą, tj. Kołem Jeleń Wrocław umowa jest kompromisowym rozwiązaniem problemu. Zabezpiecza ona interesy rolników, dając im możliwość corocznej oceny działalności Koła Łowieckiego m.in. w zakresie współpracy i zabezpieczania upraw przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę. W przypadku negatywnej oceny działalności Koła - dokonanej przez Dolnośląską Izbę Rolniczą - Starosta może wypowiedzieć umowę przed upływem terminu jej obowiązywania.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 104
odwiedziny: 8836650

Informacja o finansowaniu projektu