Marsz Białej Wstażki - Aktualności -
Wydrukuj artykuł

Marsz Białej Wstażki

Wtorek, 14 listopad 2017

„Biała Wstążka" to międzynarodowa kampania przeciw przemocy wobec kobiet, zainicjowania w 1991 r. w Kanadzie po tragicznych wydarzeniach z 6 grudnia 1989 r. w Montrealu gdzie 25-letni Marc Lepine zastrzelił 14 kobiet w budynku montrealskiej politechniki, a jako uzasadnienie swojej nienawiści do nich podał, że uważa za niewłaściwe, aby kobiety kończyły studia techniczne i zabierały miejsca mężczyznom. Na masakrę zareagowało około stu tysięcy mężczyzn, którzy na znak sprzeciwu wobec jakiejkolwiek przemocy wobec kobiet przypięli do ubrań białą wstążkę.

Co roku w rocznicę tych wydarzeń w ponad pięćdziesięciu krajach świata odbywają się symboliczne marsze "Białej Wstążki", których uczestnicy przypominają o wciąż zdarzających się przypadkach przemocy wobec kobiet i apelują o reagowanie na przemoc w otoczeniu.

W roku bieżącym chcemy się włączyć w tę międzynarodową kampanię. Marszem „Białej wstążki” chcemy wyrazić swój sprzeciw wobec przemocy używanej w stosunku do kobiet. Z prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, wiadomo że problem ten istnieje i cały czas jest aktualny. Na 100 % założonych Niebieskich Kart 95% dotyczy przemocy skierowanej wobec kobiet.  Dlatego trzeba o niej mówić i trzeba z nią walczyć i jej zapobiegać.

Planujemy przemarsz w asyście funkcjonariuszy policji spod budynku OSIR ul. Panieńska 6 pod Urząd Miejski w Wołowie.  Każdy z uczestników będzie miał przypiętą  tytułową białą wstążkę.

Program:

-          zbiórka przed hala OSIR, ul. Panieńska 6,

-          przemarsz ulicami miasta w kierunku Rynku

-          prezentacja układu tanecznego ( One Billion Rising-Polska Piosenka2017- Nazywam sie Millard https:// www.youtube.com/watch?v=uZcxbCHe3AQ),

-          prezentacja przygotowanychprezentacji szkół

-           ciepły poczestunek- grochówka, herbata, zakończenie.

 

Podczas marszu szkoły zaproszone do udziału w wydarzeniach zaprezentuja przygotowane przez siebie plakaty i transpatenty. Będą równiez rozdawane ulotki dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz informatory gdzie szukać pomocy zarówno dla ofriar przemocy jaki i sprawców i osób współuzależnionych.

Do udziału w Marszu zostali zaproszeni przedstawiciele władzy samorządowej na czele ze Starostą Wołowskim, Burmistrzem Gminy Wołów, Przewodniczacym Rady Miejskiej w Wołowie i radni Rady Miejskiej w Wołowie, przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji państwowych (m.in. Komenda Powiatowa Policji, Zakłąd Karny) szkoły gminne i powiatowe, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz społeczność lokalna.