Wydrukuj artykuł

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

Wtorek, 12 maj 2020

Składamy najszczersze życzenia i wyrazy uznania za ofiarną i trudną pracę

na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka.

W tym szczególnym dniu życzymy Państwu, aby pomoc dalej stanowiła prawdziwe

spełnienie i przynosiła satysfakcję z wykonywanej pracy oraz budziła szacunek i uznanie

ze strony tych, którzy jej doświadczają.

Wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy,

wytrwałości, spokoju, zdrowia i pomyślności w życiu zawodowym jak i osobistym.