Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Mobilność kadry nauczycielskiej

Czwartek, 05 kwiecień 2018

Każdy nauczyciel rozpoczynając swoją ścieżkę kariery zawodowej w tym zawodzie jest świadomy, iż ukończone studia nie będą ostatnim etapem procesu nauczania, a wprost przeciwnie, to dopiero po studiach zaczyna się nasze kształcenie praktyczne. Musimy nadążać za zmianami w oświacie, poszerzać swoją wiedzę merytoryczną, poznawać nowe i nowoczesne metody i techniki wykorzystywane z pracy z uczniem, zdobywać nowe umiejętności, krótko mówiąc, nie możemy usiąść i cieszyć się dyplomem studiów - musimy kształcić się nieustannie, aby praca z uczniem przynosiła wymierne efekty. Kształcimy się całe życie nauczycielskie. I ciekawe formy kształcenia oferuje nauczycielom Program Erasmus + w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt ten w obszarze edukacji szkolnej ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej poprzez udział pracowników szkoły w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których nauczyciele podnoszą własne kompetencje zawodowe. I z takich możliwości korzystają również nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, którzy od 2016 roku uczestniczą w szkoleniach w ramach Programu Erasmus +.

Celem szkolnego projektu w odniesieniu do kadry pedagogicznej jest podniesienie jej kwalifikacji poprzez udział w tygodniowych szkoleniach w Niemczech, Włoszech, Austrii, Hiszpanii, Portugalii oraz na Cyprze. Szkolenia te pozwolą nauczycielom poznać nowe, ciekawe metody kształcenia i pracy z uczniem, a także możliwość wykorzystania i poszerzania wiedzy, a przede wszystkim umiejętności kluczowych tak ważnych w dalszej edukacji i na rynku pracy.

Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele zdobędą nowe doświadczenia zawodowe, podniosą istniejące i nabędą nowe kompetencje zawodowe, ale także społeczne i kulturowe, takie jak mobilność, elastyczność, umiejętność funkcjonowania w grupie i w środowisku wielokulturowym. Możliwość udziału nauczycieli w kursach poza granicami kraju znacznie podniesie atrakcyjność kształcenia i ofertę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a przede wszystkim będzie mieć wpływ na podniesienie jakości kształcenia Udział w wyjazdach i szkoleniach w innych częściach Europy pozwoli też nauczycielom poczuć się częścią wspólnoty, pozwoli na wymianę doświadczeń, skorzystania z rozwiązań stosowanych w szkolnictwie w innych krajach, pozwoli na poznanie kultury krajów partnerskich, kultury lokalnej regionu, poznanie zwyczajów, tradycji i mentalności.

Warto podkreślić, że językiem komunikacji pomiędzy partnerami będzie głównie język angielski i język niemiecki, dlatego uczestnicy projektu rozwiną swoje kompetencje językowe w zakresie komunikowania się, ale także poszerzą zasób leksykalny z zakresu wybranych dziedzin nauki.

I na kolejne szkolenie w ramach realizacji Programu Erasmus + w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wyjeżdżają w terminie od 07.04.2018r do 14.04.2018r nauczycielki CKZiU– Pani Mariola Fyda i Pani Izabela Michońska. Szkolenie realizowane będzie w Portugalii w Santarem przez firmę MEIO ERASMUS+. Temat szkolenia: „The power of Body Language and Relaxation Techniques in school context”

Cele szkolenia związane są przede wszystkim poprawą komunikacji w relacji uczeń – nauczyciel, lepsze zrozumienie drogi komunikacji, znaczenie języka ciała, poprawienia relacji międzyludzkich, stworzenia atmosfery, w której unika się konfliktów.

Dzięki szkoleniu nauczycielki będą mogły nauczyć się wykorzystywać nowe narzędzia relaksacyjne i medytacyjne i wnieść je do szkolnego życia.

Szczegółowa tematyka szkolenia dotyczyć będzie:

1. Siedem podstawowych emocji twarzy (szczęście, smutek, strach, złość, wstręt, pogarda i zdziwienie)

2. Zachowania związane z każdą emocją

3. Znaczenie ruchów ciała (chłonność, zaufanie, zainteresowania, komfort, jakość relacji)

4. Dlaczego ludzie kłamią? Motywacje i rodzaje kłamstw

5. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami w środowisku szkolnym

6. Jak przyczynić się do lepszych relacji między dziećmi i dorosłymi w szkole

7. Techniki relaksacyjne - Medytacja w różnym wieku – jakie cele ma osiągnąć medytacja w każdym wieku?

8. Co możemy zrobić i jak możemy poprawić nastawienie uczniów w szkole – kreatywność

 

Wyjeżdżamy na szkolenia zagraniczne aby poszerzać swój warsztat pracy, podnosić kwalifikacje, ale także promować naszą dużą i małą ojczyznę. Zabieramy ze sobą flagę Polski i flagę Wołowa, aby móc godnie reprezentować nasze miasto i kraj, a po powrocie zapraszamy nauczycieli na spotkanie w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie, na którym podzielimy się zdobytą wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem i wrażeniami ze szkolenia i pobytu w Portugalii.


Izabela Michońska

 


 

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 19
odwiedziny: 9930548

Informacja o finansowaniu projektu