Modyfikacja do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1353D Godzięcin - granica powiatu" - II przetarg - Aktualności -