Wydrukuj artykuł

Modyfikacja do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1353D Godzięcin - granica powiatu" - II przetarg

Środa, 13 czerwiec 2018

Informujemy, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1353D Godzięcin - granica powiatu" - II przetarg uległa modyfikacji. Poniżej zamieszczamy zmodyfikowaną treść:

Modyfikacja SIWZ