Wydrukuj artykuł

NABÓR DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Piątek, 02 czerwiec 2017

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie ogłasza nabór do służby:

Niezbędne wymagania

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany
za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną
do pełnienia tej służby.

 

INFORMACJE O WYMAGANYCH DOKUMNTACH, TERMINACH ICH SKŁADANIA ORAZ KOLEJNYCH ETAPACH NABORU UMIESZCZONE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ KP PSP W WOŁOWIE http://strazwolow.pl/ W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI.

WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ RÓWNIEŻ POD NUMEREM TELEFONU 71 389 27 02 W. 37.

 

Kompletną dokumentację należy składać w terminie od dnia 05 czerwca 2017 do dnia 23 czerwca 2017 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Komendy

lub przesłać drogą pocztową na adres:

 

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie

ul. Wojska Polskiego 38

56-100 Wołów