Wydrukuj artykuł

NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

Piątek, 05 maj 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie ogłasza nabór na stanowisko - Psycholog

rodzaj umowy - umowa zlecenia

wymiar czasu pracy4 godziny tygodniowo

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Dodatkowe atuty kandydatów:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Pisemne oferty kandydatów zawierające:

Wymienione dokumenty należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997”.

Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „oferta pracy – Psycholog” należy składać w terminie do dnia: 31 maja  2017 r. do godz. 15.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56 -100 Wołów. Liczy się data wypływu do Centrum.

 

Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

I Etap: Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej

II Etap: Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty dostarczone do PCPR w Wołowie po upływie wymienionego terminu lub aplikacje, które będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela kierownik PCPR w Wołowie, Małgorzata Tkaczyk tel. 071 389-53-00.